Jackarby-Renum marthaförening

Möte 23.04.2019

24.03.2019 kl. 17:47
mötet börjar med kaffe kl 18,30 på vävkammaren. Finns det nån som vill koka kaffet?
Harriet Viljala
Kontaktuppgifter

Kontakt

Harriet Viljala
Ordförande
040 5265 890
Helena Hannus
Viceordförande
Sonja Nybäck
Sekreterare, medlemsansvarig
040 5033 903
Inga-Lill Fransman
Kassör
  Gunn Salomaa, Arja Paavola, Maria Björkell, Riitta Tehikoski
Styrelsemedlemmar


ILLBY MARTHAKRETS 
Ordförande Marita Gustafsson
9 medlemmar

ORDFÖRANDE GENOM TIDERNA
1917  Fanny Aura
1918  Hilda Johansson
1919  Elsa Lindfors
1920–1922  Selma Laaksonen
1922–1925  Alina Karlsson
1925–1935  Selma Laaksonen
1935–1948  Karin Rosengren
1948–1950  Rodny Hägglund
1950–1952  Astrid Björkell
1952–1962  Asta Nymark
1962–1970  Judit Sjöström
1970–1986  Maj-Lis Rosengren
1986–2001  Kristina Kullberg
2001–2017  Annika Maasto
2017–  Harriet Viljala