Jackarby-Renum marthaförening

Utfärd till Hantverksmässan i Tammerfors 18.11.2017

11.10.2017 kl. 16:09
Bussen startar kl 8.00 från Grönkulla i Jackarby.

Bindande anmälan senast 8.11.2017 till Harriet Viljala.

Gruppbiljetten kostar 10€ i den ingår även besök på Dockhusmässa och Miniatyrjärnvägsdagarna. Bussen kör via turisthållplatsen på Fredsgatan därifrån vi kör vidare kl 8.30. Vi har en kort paus på vägen och är på mässan c 4 timmar.

Busspriset räknas efter deltagarantal, fler deltagare billigare blir det. Även för icke Martha. Välkommen med.

Harriet Viljala
Kontaktuppgifter

Kontakt

Harriet Viljala
Ordförande
040 5265 890
Ewa Edlund
Viceordförande
Sonja Nybäck
Sekreterare, medlemsansvarig
040 5033 903
Inga-Lill Fransman
Kassör
  Gunn Salomaa, Helena Hannus, Maria Björkell, Riitta Tehikoski
Styrelsemedlemmar


ILLBY MARTHAKRETS 
Ordförande Kristina Boman-Forsblom
9 medlemmar

ORDFÖRANDE GENOM TIDERNA
1917  Fanny Aura
1918  Hilda Johansson
1919  Elsa Lindfors
1920–1922  Selma Laaksonen
1922–1925  Alina Karlsson
1925–1935  Selma Laaksonen
1935–1948  Karin Rosengren
1948–1950  Rodny Hägglund
1950–1952  Astrid Björkell
1952–1962  Asta Nymark
1962–1970  Judit Sjöström
1970–1986  Maj-Lis Rosengren
1986–2001  Kristina Kullberg
2001–2017  Annika Maasto
2017–  Harriet Viljala